بازر
اسپیکر
توری اسپیکر
پیچ زیر موبایل

بنیانگذار مکس فون بر این باور است که تامین کننده قطعات بسیار ریز که حتی صرفه اقتصادی ندارد را برای هم وطنان عزیز فراهم آورد تا همه تعمیر کاران این صنعت بتوانند به مشتریان عزیز خدمت رسانی نمایند

اسپیکر:

وسیله ای که باعث می شود صدا را پخش نماید

بازر:

وسیله ای که باعث می شود صدا را در هنگام صحبت کردن پخش کند

توری اسپیکر:

وسیله ای که محافظت از اسپیکر در برابر گردو غبار و هر شی دیگر را انجام می دهد

پیچ زیر موبایل:

وسیله ای که باعث نگهداری ال سی دی به بدنه می شود